ขอแสดงความยินดี ผศ.พตต.หญิง ดร.พูนรัตน์ ลียติกุล รับรางวัลพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม

ผศ.พตต.หญิง ดร.พูนรั

Read more

กิจกรรมมหกรรมสุขภาพสาสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 6 ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอนวัตกรรมของพี่ๆ ชั้นปีที่ 4 ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมจากพี่ศิษย์เก่า

กิจกรรมมหกรรมสุขภาพส

Read more